Österbottens Tidning

Material till föreningsspalten

Föreningsspalten

Här kan du lämna in material till Föreningsspalten i Vasabladet och Österbottens Tidning.

Texten måste vi ha senast kl 12 för att den ska hinna med i följande dags tidning. Föreningar till lördagens och söndagens tidning vill vi ha in senast fredag kl 12.

Regler

§1. Föreningarna är ett sätt för föreningarna att informera sina egna medlemmar om föreningsverksamheten. Texten får inte rikta sig till allmänheten utan uteslutande till egna föreningsmedlemmar.

§2. Tillställningar med inträdesavgift är betalda annonser och hör inte under föreningarna. Inträdesavgifter kan därför inte förekomma i texter under denna rubrik.

§3. Lagstadgade möten som årsmöten, höst- och vårmöten är alltid betalda annonser.