Österbottens Tidning

Skriv en insändare
Insändare

Insändare undertecknas i tidningen med eget namn. Signatur godkänns undantagsvis, efter prövning från fall till fall. Bifoga alltid telefonnummer och övriga kontaktuppgifter för redaktionens kännedom.